Přihlásit se

PŘIHLAŠTE SE DO SVÉHO ÚČTU

jméno *
Heslo *
Zapamatuj si mě

Novinky

Česká republika jako skanzen https://pixabay.com/photos/p%C5%99erov-skanzen-dovecote-cottage-2845071/

Česká republika jako skanzen

Podle výzkumů České lékařské komory, jejíž členství mají všichni lékaři povinné, až jedna třetina členů studuje i nějaký obor alternativní medicíny jako je například homeopatie, aromaterapie, bylinkářství, naturopatie či akupunktura nebo tradiční čínská medicína (dále jen TČM). Někteří čeští profesoři se nechali slyšet, že by tito lékaři měli vrátit své lékařské diplomy.

Statistické údaje 

Podle výzkumů České lékařské komory, jejíž členství mají všichni lékaři povinné, až jedna třetina členů studuje i nějaký obor alternativní medicíny jako je například homeopatie, aromaterapie, bylinkářství, naturopatie či akupunktura nebo tradiční čínská medicína (dále jen TČM). Někteří čeští profesoři se nechali slyšet, že by tito lékaři měli vrátit své lékařské diplomy. Vzhledem k tomu, že průměrný věk praktických lékařů je 58 let a ročně jich kolem 4% končí se svou praxí neboť mladých se nedostává, je to pozoruhodné řešení personální krize.

Podle tohoto názoru českých učenců by byl zřejmě zatracen i sir Fleming, že si dovolil použít jakousi zapomenutou plíseň, rovněž všichni doporučující acylpyrin neboť až do objevení prostacyklinu a prostaglandinu v 80. letech minulého století nebyl znám přesný mechanismus jeho účinku a bádá se dále. Mohli bychom lacině přisoudit jeho účinky působení proti zánětu (jangový aspekt aktivity, obrany, zvýšené teploty, zarudnutí apod.) a podpoře nezánětlivého prostředí (jinový aspekt klidu, výživy, nížší teploty). Ani se neodvažuji pomyslet na ubohého doktora Semmelweise s jeho neviditelnými bakteriemi, který skončil kvůli přezírání kolegů v blázinci. Naštěstí se stále více prokazuje důležitost lidského mikrobiomu a hlavně upalování čarodějnic přestalo být módní...

Že by měli tito skalní zastánci vědy lepší řešení pro běžné praktiky?

Zřejmě by oni sami hravě zvládali nejrůznější žádosti o potvrzení, invalidní důchod, lázně, neschopnost, vyplňování lejster pro pojišťovny a další byrokracii. Žádný div, že pak na léčení zbývá tak 5-10 minut na pacienta. A to jsou dnešní nemocní často upovídaní, chodí k lékaři 3x více než na západě od nás, navíc jsou nervózní, špatně spí, trpí bolestmi, jsou ve stresu z hypoték či dluhů nebo se starají zároveň o svou vlastní rodinu a děti i rodiče a prarodiče, takže reagují na hranici vyčerpání a atypie.

Doba se mění a nemoci se mění s ní - je velkou chybou, že lékaři hledají i mimo tzv. přísně vědeckou oblas? Samotní nemocní pak stejně hlasují nohama neboť dle sociologické studie PhDr E,Křížové je pro většinu pacientů titul zcela nedůležitý neboť se řídí doporučením známých a rodiny.

Vzhledem k délce ověřování a diskusím kolem doporučených postupů, kde se občas vyjeví nehezké pozadí viz. například zpřísnění hodnot u hypertoniků či diabetiků, nebo kritérií pro depresi, které posouvá ohromné počty nemocných směrem k lékové terapii. Případně nové diagnozy jako IED (intermitent explosive disorder = nadměrná vznětlivost), kterou údajně trpí 16 milionů Američanů, takže jsou adepty pro psychofarmaka. Zbývá jen doufat že nebudou mít tak nežádoucí účinky jako některá dříve užívaná – například Prozac...

Zjevně je až kacířstvím nabízet spíše postupy východní jako je mindfullness (jistá forma meditace či všímavosti), akupunkturu, bylinky či snad dokonce modlitbu ale upřímně řečeno co je méně škodlivé? Vychovali jsme si pacienty k maximálnímu pohodlí ale je to k jejich dobru nebo k dobru čísi peněženek ?

39 miliónů Evropanů trpí chronickou bolestí

Vzhledem k tomu, že chronickou bolestí trpí až 39 miliónů Evropanů, kteří tím zmeškají půl miliardy pracovních dní a jejichž léčba stojí ročně 34 miliard EUR je zajímavý právě přínos nefarmakologických metod léčby bolesti jako je právě akupunktura, která je nedílnou částí TČM. V samotné České republice totiž ročně spořádáme až 50 miliónů analgetik v ceně 4.5 miliardy korun, které nám většinou zdravotní pojišťovny bez problémů uhradí.

Nikdo nám však nenahradí poškození ledvin či jater způsobené právě těmito analgetiky. Na rozdíl od mizivého výskytu nežádoucích účinků při léčbě vyškolenými akupunkturisty.

Jde totiž skutečně o vzdělání, kterému se tak brání čeští zákonodárci právě v oblasti TČM, takže tento obor vyškrtli ze seznamu nelékařských zdravotnických oborů. Za minulého režimu bylo vyškoleno 5000 lékařů v délce jednoho týdne na provozování akupunktury. Nic naplat, že v kolébce tohoto oboru v Číně se studuje minimálně 4 roky a to přitom tvoří jen část metod a studia TČM, které celkem zabírá šest let a navíc je nutná i postgraduální specializace obdobně jako v západní medicíně.

Dnes je sice situace v ČR lehce příznivější se stovkami hodin výuky akupunktury pro lékaře. Ve většině států na světě si však již uvědomili, že studovat obor s tak vyhraněnou filosofií, historií, rozšířením po planetě i písemnictvím nelze v kratším časovém horizontu než několika tisíců hodin, stejně jako doporučuje WHO a respektují ji i v rozvojových zemích na rozdíl od ČR. Jde tedy o odlišnou a samostatnou profesi praktika čínské medicíny nikoli západního lékaře.

Je nabíledni, že krátké vzdělání v TČM u posledně jmenovaného nezaručí optimální výsledky při léčbě, které by mohly státu ušetřit. Naproti tomu soukromé školy TČM vzniklé z nadšení a na koleně asi těžko mohou zcela suplovat státní univerzity. Konkrétně v každém ze států USA je vysoká škola východní medicíny, kde se studuje 5-6 let, což je stejná doba jako při studiu v Číně, Austrálii či Anglii.

V České republice se téměř nemluví o celosvětové krizi zdravotnictví ani o tom jak se řeší jinde

Mnoho států to vede ke zkoumání možných i institucionálních změn péče o zdraví. Například v šesti státech USA jsou primárním poskytovatelem zdravotní péče první linie nikoli absolventi medicíny západní nýbrž orientální a tedy čínské medicíny. To znamená, že praktickým lékařem v těchto státech například v Kalifornii, Floridě či Washingtonu tedy primary care physician je konkrétně osoba s titulem Licensed Acupuncturist, Acupuncture Physician nebo Doctor of Oriental Medicine. Toto vše jsou tituly absolventů orientální medicíny nikoli medicíny západní.

V mnoha zemích Evropy jsou akceptovány a někde i vysloveně podporovány nejrůznější alternativní směry prevence jako je bylinkářství, homeopatie, ayurveda – tradiční indická medicína, tradiční čínská medicína a další. Vzhledem k epidemii cukrovky, vysokého krevního tlaku či nádorů je logické, že počty nemocných nemohou zcela zvládat jen samotní lékaři.

V Holandsku nebo Belgii či Německu je běžná spolupráce školské západní medicíny i východních směrů léčení. Ve Francii se TČM přednáší na některých lékařských fakultách. Ve Švýcarsku byla akceptována péče TČM vyškolenými nelékaři jako součást běžné zdravotní péče a je hrazena i běžným zdravotním pojištěním. Že by si to Švýcaři špatně spočítali? V Portugalsku je situace obdobná. V Anglii, Německu, Holandsku vznikají profesury těchto oborů i výzkumné ústavy.

V USA existuje více jak 70 center zabývajících se integrací západní i východní medicíny. Národní institut výzkumu rakoviny USA (National Cancer Institute) spolupracuje s Čínskou Akademií Čínských lékařských věd (CACMS) od roku 2005. Světová zdravotnická organizace zahrnula do jedenácté mezinárodní klasifikace všech diagnoz (11.ICD) i kapitolu 26 zahrnující syndromy čínské medicíny na kterých se shodly asijské státy zejména Korea, Japonsko, Čína a to z toho důvodu, že jsou celosvětově využívány.

V těchto třech státech existují desítky ústavů, které se věnují výzkumu TČM, v samotné Číně je 755 050 lůžek v nemocnicích věnujících se pouze TČM. Ročně se zde vyšetří 515 miliónů pacientů, které léčí absolventi 42 univerzit s více jak půl milionem studentů. Celá armáda vědců ročně publikuje až 500 výzkumných zpráv jen v zahraničních impaktovaných časopisech a nespočet dalších článků jen v čínštině. Nic z toho však nezajímá české zákonodárce, kteří umístili čínskou medicínu mezi léčitelské obory.

Číst 37 krát Naposledy změněno úterý, 18 srpen 2020 19:41

Nejnovější od Ludmila Bendová

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Komora tradiční čínské medicíny zastřešuje terapeuty a vzdělávací instituce zabývající se tradiční čínskou medicínou v České republice.

Adresa

Adresa:

Vyšehradská 423/27, 120 00 Praha 2

Mobil:

+420 608 364 000

E-mail:

info@komoratcm.cz